Контакт-центр (0462) 616-204
 
Контакт-центр (0462) 616-204

Актуальна інформація

19.02.2020 / 16:51

Повідомлення для акціонерів АТ "Чернігівгаз"

Повідомляємо, що відповідно до положень Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України «Про акціонерні товариства» Статутом АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» передбачена можливість повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів через депозитарну систему України.

Повідомлення акціонерів через депозитарну систему України здійснюється у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення НКЦПФР від 07.03.2017р. № 148).

Враховуючи вищевикладене, нагадуємо, що для використання своїх прав за цінними паперами, а саме,  простими іменними акціями АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» та для своєчасного отримання повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів через депозитарну систему України, Вам необхідно звернутися до депозитарної установи АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (з якою АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» було укладено Договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників) для укладення від власного імені Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

адреса: 04070, м. Київ,

вул. Борисоглібська, буд. 5 літера А

Управління депозитарної діяльності

телефон (044) 593-10-36

веб-сайт: https://www.clhs.com.ua

 

                                                                   АТ«ЧЕРНІГІВГАЗ»

Джерело: